preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNA STAVBA AMIS
 
 

lokacija: Maribor
površina: 1.400 m2
naročnik: Medinet d.o.o., Maribor
tip: poslovni
status: idejni
leto projekta: 2004

 
 
 

Obstoječi kompleks stoji v zelenju ob mestni vpadnici v Maribor. Glede na programska izhodišča je potrebno s projektom zagotoviti 4000 m2 novih poslovnih površin ter parkiranje za 160 vozil, vse v fiksnem finančnem okviru ter brez motenj delovnega procesa. Projekt rešuje problematiko parkirnih mest s postavitvijo nadzemne parkirne hiše na mestu obstoječe parkirne ploščadi, v gabaritih sosednjega objekta. Prefabricirano AB konstrukcijo pokrivajo prosojne srebne fasadne plošče kot minimalna zaščita. Poslovni objekt se nadzida z dvemi etažami fleksibilnega tlorisa in mehko geometrijo ovoja. Volumen, širši od gabarita obstoječe stavbe, podpirajo zunanje poševne noge, ki obenem služijo zavetrovanju objekta. Ob prenovi se uredi tudi nov dostop v objekt: klančina panoramskega hodnika vodi iz garažne hiše preko sosednje stavbe do nove recepcije v 4. nadstropju objekta.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023