preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
BINKOŠTNA CERKEV V LJUBLJANI
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 1.500 m2
naročnik: Binkoštna cerkev

tip: javni
status: v delu

 
 
 

Prostor močno določajo volumen in dinamika Celovške ceste pred vstopom v mestno središče, preboj geometrije Drenikove ulice do Celovške ceste in bližnji preboj zelenega volumna Šišenskega hriba skoraj do Celovške. Preplet morfologij izkoristimo za vzpostavitev kompleksnejšega prehoda med javnim prostorom Celovške in programom objekta. Na severovzhodni in jugovzhodni strani se naslonimo na geometrijo obstoječe stavbne strukture, kar na strani Celovške odpre tržno površino, ki postane medij komunikacije javnega in poljavnega. Na regulacijski liniji krili objekta in tržno površino ovijemo v membrano čipke, ki postane nosilec sporočila posebnosti programa. Merilo izraznosti ovoja je nastavljeno na percepcijo voznika, medtem ko objekt na nivoju mestnega pritličja z mestom komunicira programsko - s tržno površino in knjižnico / kavarno, ki se obračata v prostor Celovške avenije. Notranji volumni niso strukturirani po funkciji - monolitiziramo jih z namenom izstopa iz običajnih formalnih izpovedi in tudi s tem izkazujemo posebnost programa.

 
Objavljeno: Architecture File (2011)
 
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023