preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKT CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA
 
 
lokacija: Lipovci
površina: 3.300 m2
naročnik:
Imo Real d.o.o.
tip: poslovno proizvodni objekt
status: izveden
leto izgradnje: 2003
 
 
Kompozicijo kompleksa Cestno podjetje Murska Sobota sestavljata dve linijski lameli proizvodnih objektov ter poslovna stavba v ospredju. Dinamiko celote nastavlja vertikalno poudarjen čelni element poslovne stavbe s sekunarnimi prostori, ki s fasado iz aluminijaste pločevine v dveh intenzivnih odtenkih določa izhodiščno točko kompleksa. Dinamični horizontalni volumen pisarn je izveden z vertikalnimi členitvami ter poudarjenim špaletami. Gradacijo materialnih obdelav zaključujejo proizvodne hale in nadstrešnice kot statični element kompozicije.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024
Fotografije Studio Kalamar