preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNI OBJEKT DIMIČEVA
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 10.500 m2
naročnik: Konstruktor d.d.

tip: poslovni objekt
status: izveden
leto izgradnje: 2009

 

 

 
Poslovna stavba tlorisno in volumsko zaokroža urbano kompozicijo ob Dimičevi, ki je bila nastavljena v osemdesetih letih prejšnjega stoletja s sosednjo poslovno stavbo. Objekt v pritličju in 6 (delno 7) etažah obsega površine, namenjene poslovnim dejavnostim. Tlorisna zasnova sledi misli o čimvečji prilagodljivosti, kar omogoča učinkovito tvorbo manjših in večjih delovnih enot. Etaže so proste konstrukcijskih in predelnih sten - predelitve si uredi končni uporabnik. V kletnih etažah se uredi parkiranje za osebna vozila ter tehnične prostore in skladišča. Fasadna opna odseva repeticijo modula ureditve poslovnih prostorov. Monofunkcionalnost programa rezultira kompakten volumen s ploskovnimi členitvami vertikal konstrukcije in fasadnih odprtin v isti ravnini.
 
Objavljeno v: Top One Architecture (2012)
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024
Fotografije Miran Kambič in Studio Kalamar