preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNA ZAZIDAVA GEMINI
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 59.000 m2
naročnik:
GH Holding d.o.o.
tip: urbani kompleks
status: neizveden
projekt končan: 2009

 
 
 
Prostor ob križišču Letališke in Kajuhove ulice je določen s stalno dinamiko pretoka ljudi, ki se je v projekt Gemini vrasla na vseh ravneh kompozicije. Poslovna stolpa sta v tla sidrana z lamelo nakupovalnih arkad, katerih polna severna in odprta južna fasada vzpostavljata prostorske odnose na nivoju pritličja. Objekt se omejuje od programske pisanosti v zaledju, z obsežnim parkom na javni strani z uličnim prostorom vzpostavlja neposreden odnos. Kompozicija talne lamele je dinamična, vendar trša, stolpa ovija kristalna struktura manjših stekel, ki zaradi različnih kotov vgradnje ob gibanju ustvarijo stalno trepetanje.
 
Objavljeno v: revija Hiše (2010), revija Bioklimatske zgradbe (2010), revija Klik (2010), Global Design Trends in Architecture (2011), revija Beyond (2011)
 
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024