preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNO LOGISTIČNI CENTER INTERTRANS
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 15.200 m2
naročnik:
Intertrans d.d.
tip: poslovno logistični objekt
status: izveden
leto izgradnje: 1997, 2001, 2004

 
 
 
Logistični center Intertrans v Ljubljani sestavljata poslovni in skladiščni objekt v kompoziciji, ki odraža dinamiko filozofije osnovnega programa. Poslovni objekt funkcionira kot vlečna dinamika, ki obvladuje velik volumen skladišča. Poudarek projekta je bil na brezhibni logistiki in materializaciji arhitekturnega izraza v elementih, ki so zagotovili investicijsko vrednost, določeno v prvih fazah projekta. Po dokončanju objekta leta 1997 nam je investitor zaupal izdelavo projektov za razširitev poslovnih programov za 950 m2 in razširitev skladiščnih in manipulativnih programov za 3.500 m2 - izvedba je bila zaključena leta 2001. Po pridobitvi dodatnega zemljišča je predvidel investitor nadaljnjo širitev s skupno 4.200 m2 uporabnih površin - izvedba je bila zaključena leta 2004.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024
Fotografije Miran Kambič in Studio Kalamar