preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
SOBOŠKO JEZERO
 
 

lokacija: Murska Sobota
površina:14.800 m2
naročnik: Intering Holding d.o.o.
tip: urbanizem
status: idejni
leto projekta: 2004

 
 
Južno polje pod Mursko Soboto postaja prostor novih dejavnosti. Avtocesta je veliko polje prerezala na dvoje in severnemu segmentu proti Soboti dodelila vlogo mnogih suburbanih področij z dobrimi komunikacijami. Prostor neposredno ob vpadnici med avtocesto in Soboto vzdolž ob Bakovski ceste je opredeljen v ureditvenem načrtu, ki je postavil glavne linije rabe in tudi zaščite prostora. Namenjen je programom rabe visoke frekvence - od trgovskih do proizvodnih in bo zelo hitro pozidan. Danes prostor močno determinira proizvodni kompleks SGP Pomgrad, ki že desetletja opravlja tudi izkop gramoz in s tem je nastajalo jezero - kamešnica. S časom je postalo jezero vedno pogostejši cilj Sobočancev. Rekreativni programi so se odvijali "divje", ob siceršnjem urejanju prostora pa se ponuja priložnost celostne rešitve obvodnih ureditev jezera.
Programsko shemo delimo v tri sklope :
- arheološki muzej
- adrenalinski park
- obvodne ureditve
 
ARHEOLOŠKI MUZEJ
 
 
lokacija: Murska Sobota
površina: 2.800 m2
leto projekta: 2003
 
 
Lokacija muzeja na južnem robu Soboškega jezera, ki ponuja primerno kombinacijo odmaknjenosti, stika z naravo in frekventnimi potmi bodočega sistema rekreacijskih ter ostalih prostočasnih programov. Kompozicija objektov bodočega arheološkega muzeja zaokroža obsežno dvorišče, do katerega obiskovalec pride po klančini, ki ga spušča z obstoječega nivoja terena na raven odkritja in predstavitve arheoloških najdb. Tako je že sam dostop del dramaturgije občutenja arheologije. Tloris sledi kompoziciji, ki se ravno v tem prostoru kot zemljanka manifestira že tisočletja. Torej objekt delno vkopan, zaokroženega tlorisa, ustreza definiciji zemljanke. Stene objektov so izdelane v povezavi z zemljo in njenimi glinenimi plastmi. Izvedba je predvidena v betonu, v katerega se vmeša zdrobljena opeka. Objekt je z zunanjih strani obdan z zemljo. Znanilec programa so elegantne črte svetlobnikov, ki s strehe lovijo svetlobo v razstavne in delovne prostore.
 
OBALNE UREDITVE
 
 
lokacija: Murska Sobota
površina: 25.800 m2
leto projekta: 2003
 
 
Obvodne ureditve so predvsem ureditve območja in reliefa za namen raznih iger, izgradnjo objektov z gostinskimi ter klubskimi prostori regatnega in deskarskega centra. Gre prvenstveno za primerne površine, na katerih se lahko organizirajo tudi prireditve s številčnejšim obiskom - turnirji v beach - volleyu, metanju frisbeeja in še kakšnim tekmovanjem, ki so povezana s poletjem in vodo. Močan element ureditev so širši pontoni, ki kot pomoli dajejo možnost obiskovalcu doživeti vodno gladino. Pomoli so tudi iztočnica za vodne športe - za čolne regatnega centra, za deskarje. Ob talnih ureditvah predvidevamo izvedbo serije objektov, v katerih si najdejo prostor posamezne dejavnosti. Zagotovo je to centralni objekt z upravo in gostinskim programom, ki predstavlja jedro zabavnih programov. V poletnih večerih lahko obalne ureditve gostujejo koncerte na prostem, diskoteko... Naslednji objekti so namenjeni skladiščenju čolnov in jadralnih desk, po vsej obali pa so lahko razporejeni paviljoni z raznoliko gostinsko ponudbo. Tipologijo objektov določamo v sledenju mehkih linij krajine.
 
ADRENALINSKI PARK
 
 
lokacija: Murska Sobota
površina: 3.300 m2
leto projekta: 2003
 
Adrenalinski park sestavljajo štirje vsebinski sklopi:
iniciative in igre;
nizki elementi;
srednji elementi;
visoki elementi
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024