preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
PROJEKT KAŠTEL PORTOROŽ
 
 

lokacija: Portorož
površina: 28.000 m2
/vabljeni natečaj, izbrani projekt/
tip: trgovski, poslovni, javni
status: idejni
leto projekta: 2012

 
 
 

Ob iskanju rešitve primerne navezave drugega projekta v zaledju Portoroža na glavno os in prostor obale smo prišli do spoznanja, da je ravno prostor neposredno ob glavni mestni osi najmanj urbano določen. V sedanjem stanju in urbanističnih dokumentih se kaže praznina ideje, kako na potencialno veliki površini urediti novo gravitacijsko jedro Portoroža. Z združitvijo parcel dveh lastnikov je nastala možnost ureditve novega/edinega javnega trga ob portoroški promenadi, na katerega navezujemo dva objekta, ki trgu dajeta programski in likovni okvir. Objekt ob promenadi naj bo reprezentančna trgovska palača z ekskluzivnimi poslovnimi oziroma stanovanjskimi površinami na vrhu stavbe. Drugi objekt je pomaknjen v globino, z javnim pritličjem se odpira na trg, v zgornjih etažah so lahko umeščeni poslovni, stanovanjski, hotelski ali celo kakšni drugi programi. Pod objektoma in trgom med njima se v eni kletni etaži uredi parkirna hiša s cca 300 parkirnimi mesti, kar bo izdatno razbremenilo parkirni pritisk na glavni promenadi. Z ureditvijo trga posegamo v globino urbanega tkiva proti severu in se približamo portoroškemu Avditoriju in bodoči garažni hiši Valeta, ki ju nova urbana poteza iz "daljnega zaledja" postavlja v središče Portoroža.

 
Objavljeno v: Global Architecture Studio (2012)

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024