preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
KULTURNI CENTER AJDOVŠČINA
 
 

lokacija: Ajdovščina
površina: 2.000 m2
naročnik: Marc d.o.o.

tip: javni objekt
status: idejni
leto projekta: 2007

 
   
 
V obstoječo lupino monumentalnega volumna industrijske zgradbe, ki nagovarja dostopni trg, se vgradi sodoben kulturni center, ob njem se z ureditvijo urbanih površin zagotovi primerne ambiente med vodo in kulturo, med kulturo in mestom. Nova brv za pešce poveže kulturni center s knjižnico. V prvotni volumen iz 19. stoletja se umesti jedro kulturnega centra - prireditvena dvorana s cca 300 sedeži. Ob vhodu s tržne površine se uredi prostoren foyer, ki lahko funkcionira kot osrednji kulturni informacijski center ali razstavni prostor, v ozadju je kavarnica s teraso, orientirana proti reki. Vhod v dvorane je preko širokih stopnišč s strani vhoda ali v nivoju pritličja ob prvih vrstah sedežev v dvorani. Dvig zadnjih vrst avditorija zagotavlja primerno vidnost na oder in kvalitetno akustiko. Višina obstoječega objekta omogoča ureditev dodatne etaže nad avditorijem - terase, s katere se širijo pogledi dol na foyer in navzven. Funkcionira lahko kot mediateka, studio za študij lastne produkcije ali klubski prostor. Pozicioniranje odra na koti pritličja zagotovi neposredno manipulacijo s kulisami za na oder. Na severni strani odra se obstoječi zametek severnega krila obstoječega objekta transformira v celovito horizontalo, v kateri se uredi prostore glasbene šole. Materialna zasnova sledi obstoječim odnosom v prostoru - voda je bila nekoč v mlinu prisotna kot energent, to ostaja tudi v novi kompoziciji, le manifestacija njene prisotnosti je druga. Dvoranski volumen tako v obstoječem togem volumnu predstavlja dinamično kompozicijo, kapljico tekoče vode. Obstoječa lupina ohranja sedanji arhitekturni izraz - ometana v ometu naravne barve apnenca predstavlja okvir bolj efemernim formam dinamičnejšega barvnega spektra. Prizidan volumen foyerja s svojo lomljenostjo reflektira dinamiko vode, močnejša členjenost pa vzpostavlja primeren dialog dinamike in togosti - novega in starega.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023