preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
NASELJE 15. MAJ V KOPRU
 
 

lokacija: Koper
površina: 15.600 m2
naročnik: Cestno podjetje Murska Sobota d.o.o.
tip: stanovanjski, poslovni
status: izveden
leto izgradnje: 2012

 

 
 

Širši prostor v zadnjih letih doživlja transformacijo iz pretežno proizvodnega in skladiščnega programa k višjim sistemom rabe prostora. Celoten predel mesta med Istrsko cesto, Cesto na Markovec in Tomšičevo ulico z novim programom približujemo centru mesta. Naselje obsega tri stanovanjske ter poslovni objekt, ulični prostor naslavljamo s pritlično linijo zaporedja storitvenih lokalov v prvem stanovanjskem ter v poslovnem objektu. S poslovno dejavnostjo na severu in linijo storitvenih programov ob ulici smo v središču parcele ustvarili pogoje za ureditev mirnejših - bivalnih programov. Izredna južna lega, kvaliteten naraven ambient in pretežno stanovanjski programi v bližini ustvarjajo sozvočje kvalitet, ki jih najbolje izkoristi stanovanjska zazidava. V osrčje parcele umeščamo tri nizke stanovanjske lamele, ki odpirajo svoje zunanje prostore proti jugu in vzpostavljajo povezavo s stanovanjskimi programi na drugi strani Semedelskega kanala. Fasadne opne v tiskanem ometu se mehko priključujejo vzhodnim - mestnim fasadam v kamnu različnih obdelav.
Kompleks je zasnovan kot energetsko varčen. Postavitev in orientacija objektov je zasnovana tako, da dobro izkorišča naravno svetlobo z vzhoda in zahoda. V pilote, ki objekte temeljijo, so vgrajeni geotermalni izmenjevalniki toplote, opremljeni z geosondami. Tako pridobljena energija se uporablja za ogrevanje in hlajenje ter pripravo sanitarne vode, za katero se energija delno pridobiva še iz solarnih panelov. Izmenjevalniki so povezani z geotermalnim akumulacijskm volumnom pod objektom, tako da sistem lahko deluje tudi brez toplotne črpalke ob dnevih, ko za ogrevanje zadostuje energija, shranjena v volumnu. Prezračevanje v objektih je izvedeno z rekuperatorji, ki lahko prestrežejo do 80% toplotne energije. Centralni nadzorni sistem nadzoruje celoten kompleks (geotermalne izmenjevalnike toplote, prezračevanjem ogrevanje in hlajenjeobjekta). Pričakovano letno zmanjšanje ogljičnega odtisa je 31.060 kg C02 na leto.

 
Objavljeno v: revija Presjek (2013), revija Hiše (2013). Memar magazine (2017).

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023
Fotografije Miran Kambič