preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
OSNOVNA ŠOLA LAVRICA
 
 

lokacija: Lavrica
površina: 3.400 m2
naročnik: Občina Škofljica

/vabljeni natečaj, 2. mesto/
tip: javni
status: idejni
leto natečaja: 2012

 
 
Izhajajoč iz zahtev naročnika, objekt sledi programski čistosti in racionalnosti v več nivojih: jasna opredelitev faznosti z zagotovitvijo faznosti izvedbe brez motenja šolskega procesa, racionalna zasnova kompozicije volumnov, v okviru katere so programi za vsako fazo urejeni v kompaktnih volumnih s primernimi orientacijami in etažnostjo P+1 do P+2. Kompaktnost zagotavlja nižje stroške temeljenja, nižje stroške izvedbe in tudi nižje stroške obratovanja objekta.
Kompozicija je sestavljena iz 4 volumnov, od katerih sta dva namenjena pouku, tretji skupnim prostorom, knjižnici in upravi, četrti volumen pa je telovadnica. Kompleks zastavljamo kot kubično kompozicijo, ki jo opazovalec intuitivno programsko zazna - hiša razlaga sama sebe. Fasadni sistem volumnov učilnic označujejo poudarjene horizontale okenskih odprtin, fasadni ritem komunikacijske lamele z izmenjavo polnih in steklenih površin spremlja smer gibanja v lameli.
Šola se na dostopno ulico navezuje na treh točkah. Glavna vhodna tržna ploščad je tlakovana, ozelenjena z večjim drevesom in zelenimi pasovi ob objektih in predstavlja primarno kontaktno urbano površino okolja s programom šole. Dostop do vhoda prve triade je urejen kot zaliv s parkirnimi mesti, kjer lahko starši otroke prvega triletja varno pripeljejo in pospremijo do vhoda v šolo. Posebej je urejen dostop na gospodarsko dvorišče, ki je vizualno zamejeno z višjo ozelenjeno ograjo. Na južni strani kompleksa urejamo zunanja športna igrišča s tekaško stezo.
Okrog objektov, tlakovanih površin in športnih igrišč se predvidi ozelenitev - na vzhodni strani kompleksa proti ulici z močnejšo drevesno, skoraj gozdno zasnovo, ki daje športnim igriščem nekaj zaslona proti ulici.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023