preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNI OBJEKT SIGNAL
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 20.500 m2
naročnik:
Makro 5 d.o.o.
tip: poslovni objekt
status: neizveden
projekt končan: 2009

 
 
 
V pritličju in 3 oziroma delno 4 in 5 etažah se predvidi ureditev poslovnih dejavnosti. Volumen raste od zahoda proti vhodni - vzhodni strani. Volumen je večkrat zarezan s trikotnimi ložami, ki so namenjene srečevanju na prostem (kajenju). Fasadna opna je gladka, predmestnemu industrijskemu okolju primerno živahna. Eden od vhodnih podatkov investitorja je bil, da mora investicijska vrednost slediti zahtevi cene najema poslovnih površin 8,50€/m2/mesec. Temu primerni so izbori konstrukcije in finalnih obdelav. Investitor je zaradi zasičenosti tržišča kljub pridobljenemu gradbenemu dovoljenju izvedbo ustavil. Tlorisna zasnova sledi misli, da naj bo objekt čim bolj prilagodljiv, kar bo omogočalo učinkovito tvorbo manjših in večjih delovnih enot. Etaža objekta je razdeljena na največ osem delovnih enot, ki vsaka zase funkcionirajo samostojno - imajo lasten dostop z dvigalom oz. stopnicami, lastne sanitarije, lastno čajno kuhinjo in lasten prostor za server. Preostale površine delovne enote so proste konstrukcijskih in predelnih sten - predelitve si uredi končni uporabnik. V kletni etaži se uredi parkiranje za osebna vozila, ki skupno s parkiranjem v garažni hiši pokriva potrebe parkiranja objekta. V kletni etaži se uredi tudi tehnične prostore za delovne enote. Kapaciteta kompleksa je 14.000 m2 poslovnih površin in 360 parkirnih mest.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023