preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
HOTEL MIVKA
 
 

lokacija: Lesce
površina: 15.900 m2
naročnik: Michaeler & Partner
/vabljeni natečaj/
tip: hoteli
status: idejni
leto natečaja: 2010

 

 

Enovita poteza - krilo s hotelskimi sobami se zvije v dinamiki terena in vzpostavi vizure vseh hotelskih sob v kvalitetne ambiente - na jug in zahod proti gorskim grebenom, na Triglav in blejski grad ter na vzhod v čarobno okolje jezera in gozda. Dvojno krilo na južni strani se razpre - med krakoma so urejene centralne vertikalne komunikacije. Glavno potezo se predvidi v petih etažah, s tem se potrebne kapacitete organizirajo v volumnu s skladnim proporcem dolžine in višine. Severno krilo se v poteku proti zahodu vzporedno s cesto spušča - spuščanje v smeri dostopa gosta nakazuje dinamiko terena in vzpostavi prijaznejši dialog s prihajajočim. Glavni volumen leži na dveh pravokotnih podstavkih, v katerih so v pritličju organizirani programi dobrega počutja, konferenčnega programa in gostinstva. Ob vstopu s ceste se do objekta odpre 200 m odprtega prostora, ki ga kanaliziramo z izdatno gozdno vegetacijo na južni polici, severnim krilom hotela samega in večjo vodno površino na ravnici, ki lahko pozimi funkcionira kot drsališče. Glavni volumen je v svojem poteku vertikalno členjen v ritmu konstrukcije sob - členjenje nas zavrti okrog objekta in razkrije vse njegove orientacije. Vertikalni pasovi v rahlem medsebojnem odklonu in s spremenljivo površinsko geometrijo fragmentirajo volumen - ena hiša postane serija lesenih hiš - merilo kompozicije se približa človeku.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024