preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
MOST PREKO LJUBLJANICE PRI CUKRARNI
 
 

lokacija: Ljubljana
naročnik: Mestna občina Ljubljana
tip: javni objekt
status: idejni
leto natečaja: 1996

 
     
 
V nasprotju s sosednjimi tektonskimi zapornicami je most lahkotna jeklena konstrukcija, ki v suvereni potezi preskoči reko. Zgornjo mostno površino namenjamo voznim pasovom za avtomobile, mestno železnico in obojestranski kolesarski stezi. Spodnji most je namenjen pešcem in kolesarjem. Dvoetažnost konstrukcije daje na razpolago dovolj statične višine, da napetosti v konstrukciji razdelimo v tanke konstruktivne elemente, prostorsko čipko. Ta prostora ne bremeni z akcenti, ampak poudarja pretok zraka, vode. Zato uporaba motiva dveh lokov - spodnji prepušča vodo, zgornji dematerializira tektoniko - na njem most lebdi. Zapornice ustavljajo, most prepušča. Spodnji, peš nivo mostu daje uporabniku izrazito usmeritev, poudarjeno s konstruktivno členitvijo. Lah-kotna konstrukcija omogoča veliko zračnost hojne površine, pešcu oziroma kolesarju omogoča intenzivno doživljanje vodnega ambienta.

Natečajni projekt je prejel odkup izven konkurence.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023