preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
MOTORIČNI PARK IN UREDITEV JUŽNE OBALE KAMEŠNICE
 
 

lokacija: Murska Sobota
površina: 4.400 m2
naročnik: Mestna občina Murska Sobota
tip: javni prostor
leto izgradnje: 2018

 
 
 
Motorični park je bil zasnovan kot rezultat interdisciplinarnega sodelovanja med področjem športne fizioterapije (dr. Mojca Amon) ter arhitekturne stroke. Svojo funkcijo gradi na fizioterapevtskih izhodiščih o razvoju živčno-mišičnega sistema. V tem smislu 34 vadbenih postaj predstavlja izziv ključnim gibalnim komponentam, ki krepijo motorično sposobnost posameznika. Glede na način uporabe so postaje prilagodljive v širokem razponu intenzivnosti, kar pomeni, da lahko na izbrani napravi varno vadijo posamezniki z različno stopnjo telesne pripravljenosti oz. iz različnih starostnih skupin. Poleg mišične aktivnosti tudi kognitivna aktivnost pogojuje motorične sposobnosti posameznika. Motorični park v tem smislu vključuje skrbno izbrana orodja, ki z upoštevanjem navodil predstavljajo posamezniku tako miselni kot tudi gibalni izziv. Koncentriranje postaj v prostorsko cono podolgovatega značaja neposredno sledi programu vadbenih nalog, razdalje med napravami so optimizirane glede na raznolikost uporabnikov oz. intenzitete vadbe.
Poleg individualne uporabe so predvideni obiski skupin, kjer je zaradi lažjega vodenja in istočasne zasedenosti orodij zaželeno združevanje podskupin na posameznih napravah. Prostori za počitek – klopi – so razmeščeni enakomerno po coni glede na intenzivnost vadbe na napravah motoričnega parka. Del motoričnega parka predstavlja tudi prostorsko ločeno območje, namenjeno izključno najmlajšim, ki je opremljeno s šestimi otroškimi igrali, izdelanimi iz visokokvalitetnega lesa robinije.
Motorični park s svojo dispozicijo in namenom ustvarja prostorsko in programsko hrbtenico širšega območja ureditve južnega dela Kamešnice. To območje se vsebinsko nadgrajuje s štirimi piknik prostori ter večjim prostorom za prireditve na prostem. Pešpoti povezujejo omenjene programe z že izvedenimi (Expano) ter predvidenimi vsebinami celotne ureditve območja Kamešnice, nova zunanja razsvetljava ter elementi urbane opreme (klopi, koši) funkcionalno dopolnjujejo osnovni namen območja. Izvedena zasaditev, ki upošteva lokalne in avtohtone vrste, pripomore obnovitvi naravnih biotopov na območju, ki je pred posegom veljalo za degradirano.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023
Fotografije Miran Kambič in Studio Kalamar