preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
UREDITEV SLOVENSKE CESTE V MURSKI SOBOTI
 
 

lokacija: Murska Sobota
površina: 8.500 m2
tip: javni prostor
status: idejni
leto projekta: 2016

 
ŠIRINA
Slovenska ulica je širok bulvar - njeno širino je postavil že arhitekt Takats pred prvo vojno z umestitvijo Faflekove in Kološeve hiše. Ta širina več kot primerno pokrije vse urbane potrebe glavne soboške ulice in ima potencial, da postane prijeten ambient živahnega mestnega utripa. Naš predlog temelji na premisi, da Slovenske ulice v sedanjem stanju njene atraktivnosti ni primerno zapirati za promet. Promet v prostor prinaša energijo, dinamiko in tudi uporabnike mestnega prostora, ki z uporabo vzpostavljajo ekonomsko bazo obstoja in dviga atraktivnosti mestnega središča. Sedanja prometna površina je za mestno središče predimenzionirana, saj višje hitrosti niso ne smiselne ne zaželjene. Širino cestišča, namenjenega motornemu prometu lahko zožamo na 5,60m, kar bo samodejno znižalo hitrosti vožnje, s tem se poveča varnost vseh udeleženih, posledično počutje pešcev, ob tem pa se peščeva površina zahodne strani ulice poveča na najmanj 5,70m.
ZAHODNA STRAN SLOVENSKE - PLATANOV DREVORED
Nova širina omogoča zasaditev senčnega drevoreda tudi na zahodni strani. Predlagamo zasaditev s platanami, kakor je to bilo pred posekom vzhodne strani. Platane je v Soboto prinesel arhitekt Novak, s tem uvedel stalnico senčne zasaditve francoskih bulvarjev in Soboti dal nekaj svetovljanstva iz latinskega dela Evrope.
VZHODNA STRAN SLOVENSKE
Posegov v izvedeno stanje vzhodne stranice ni. Ureditev se začne na liniji sedanjega robnika kolesarske steze. Predlagamo, da se kolesarski promet v obe strani spelje po vzhodni stranici. To se zagotovi tako, da se sedanjo kolesarsko stezo razširi proti vozišču za en meter in se s tem pridobi širino 2,75 m, kot je potrebna za dvosmerni promet. V primeru, da bi eno smer vožnje uredili ob zahodni strani, bi izgubili 0,75m širine, saj je širina samostojne steže 1,75 m, še bolj pomemben se nam zdi učinek ureditve obeh smeri kolesarskega prometa v eni trasi.
MATERIALNOST, URBANA OPREMA
Peščeve površine zahodne stranice Slovenske ulice se tlakuje s kvalitetnimi betonskimi tlakovci, lahko v barvnem mozaičnem vzorcu, ki prepreči vidnost napak in naklonov ureditev, pa tudi čas in utrujenost materiala pride manj do izraza. Okrog debel novih platan se postavi litoželezne rešetke, prostori med platanami postanejo idealni za postavitev urbane opreme - klopce, stojala za kolesa, oglaševanje s city-lighti, javna razsvetljava. Pred Blagovnico se peščeva površina izdatno razširi, zato je v tem pasu možna montaža večjih klopi s cvetličnimi ureditvami v sredini.
Razvoju prostora bi zelo pomagali, če bi uspeli čim bolje povezati oba programska "bazena" mestnega središča - Slovensko ulico in njeno zahodno zaledje. Poleg ukinitve motornega prometa med Kocljevo in Slovensko ter Trgom Zmage in Slomškovo se to lahko podpre z dodatnim prebojem pritličja Blagovnice v prostor med Tržnico in Kulturnim domom. Kompleksnost lastniških stuktur sicer tej ideji ni v prid, morda se v prihodnosti možnost vseeno pokaže.

 

 

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024