preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
NUK II
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 17.950 m2
naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo /javni natečaj/
tip: javni
status: idejni
leto natečaja: 2012

 
 

Program stavbe Narodne in Univerzitetne knjižnice II sestavljajo štiri programske enote : knjižnica javnega pristopa, hranjenje gradiva v skladiščih, delovne enote - strokovne službe knjižnice ter arhelološka dediščina rimske Emone. Emona je pod nivojem terena, za osnovo volumske kompozicije vzamemo preostale tri programske sklope. Sklope uredimo v tri "krila" oziroma tri odprte knjige knjižnice. Delovne enote - najnižji volumen, orientiramo na severovzhod, na Trg francoske revolucije. Volumen se vživi v urbane determinante trga, po diagonali se s Plečnikovo stavbo pogovarja razločno, vendar tiho. Krilo knjižnice javnega pristopa ustvarja vogal Emonske in Zoisove ulice, kjer lovi ravnotežje med prometno dinamiko križišča Slovenska - Zoisova in urbano dinamiko Trga francoske revolucije. Krilo skladišč knjižnice se postavlja v ozadje urbanega utripa, pa vendar s svojim volumnom v ospredje percepcije tistega, ki se v Ljubljano pripelje po Barjanki. Vse tri volumne dvignemo nad Emono. Emona postane del Ljubljane in tudi del knjižnice, sprehod po Emoni postane del rutine. Na obeh virih dinamike - s strani Filozofske fakultete in s strani Trga francoske revolucije se volumen dvigne še bolj; visoki stebrišči ustvarjata jasno konotacijo vhoda. Dinamika volumnov sledi dinamiki okolja - krili skladišč in knjižnice prostega pristopa jasno nakazujeta spuščanje proti Ljubljanici, temu se pridruži krilo strokovnih služb, ki ta nagovor tudi s strešnim bralnim vrtom zaključi v urbani prostor Trga francoske revolucije in proti Plečnikovi NUK. Med volumni ustvarimo atrij, ki introvertira urbane energije v mir, potreben za študijsko delo, po obodu ga obkroža štirikrat ponovljen križni hodnik.
Ob povédni kompoziciji treh "knjig" oziroma "kril" pomeni ureditev tudi odločitev v zelo racionalno gradnjo in učinkovito obratovanje. Sklopi imajo vsak svoje konstrukcijske, funkcionalne in klimatske zahteve - s kompozicijo, ki vsakemu sklopu dodeli volumen, v katerem ni kompromisov med sistemi z različnimi zahtevami (funkcionalni, obtežbeni, klimatski pogoji). Volumni so po vertikali enaki, distribucija instalacijskih razvodov je optimalna, poti uporabnikov so najkrajše. Investicija je bila ocenjena na 34.000.000 €. V predlogu smo z racionalnostjo z viri z mislijo na stroške obratovanja odslikali sedanje stanje duha v svetu. Na natečaju pa je zmagala palača.

 
Objavljeno v: Global Architecture Studio (2012)

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023