preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNA STAVBA NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 1.900 m2
naročnik: Nogometna zveza Slovenije
/vabljeni natečaj/
tip: poslovni
status: idejni
leto natečaja: 2010

 

 

Objekt v nizu večstanovanjskih objektov je orientiran na odprto travnato površino na jugozahodu. Program organiziramo po obodu objekta - nekoliko iz centra v ozadje organiziramo vertikalne komunikacije in sekundarne prostore, ob severni, vzhodni in južni fasadi pa pisarniške prostore. Vhod v objekt je oblikovan ga kot dvignjeno ploščad, ki je zarezana v volumen celotnega objekta. Vhodni ploščadi sledi prostorna avla z recepcijo, na katero so vezane vse javne vsebine in v nadaljevanju tudi že funkcionalni sklopi NZS. V stropu avle in v stropih vseh naslednjih etaž je okrogla odprtina, preko katere se naravna svetloba preliva s strehe do pritličja, ter povezuje vse funkcionalne sklope v enovit sistem. Svetloba prihaja s strehe, kjer se ob komunikacijskih in tehničnih prostorih na odprto stran uredi prostorno teraso.
Glede na vsebino objekt s svojo izstopi iz obstoječih vzorcev. Kompozicija sledi dinamiki, ki jo sugerira nogomet kot dejavnost, ovoj objekta poteka zvezno po celem obodu. Tlorisna forma se koncentrira v centru - na stadionu. Iz centra - igrišča prihajajo vse iniciative in se obdelajo v obodu objekta. Fasadna linija na zunanji strani doživi dodatni ovoj iz arhitekturnega tekstila, ki objektu daje monolitnost, obenem pa je nosilec dodatne informacije o objektu.
Gradbena in in instalacijska zasnova objekta morata povzročiti čim manj entropije virov, uporabljeni materiali morajo biti obnovljivi, lokalno dostopni, s čim manjšim vložkom energije na učinek. Kompozicija sledi misli, da naj se objekt "živi sam". V vsakem primeru je energija projektiranja usmerjena v zasnovo, ki naj omogoča čim bolj gradbeno in energetsko stabilno stavbo, ki uporabi čim več notranjih virov. Energetski sistemi naj bodo nizkotemperaturni, vsi elementi morajo imeti omogočeno rekuperacijo energije. Objekt vzpostavlja sisteme okolju prijaznega obnašanja ljudi, ki bodo v objektu živeli. Zagotavlja jim dostop z javnim prevozom, ima urejeno infrastrukturo za kolesarje, delovno okolje spodbuja racionalno rabo energije.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023