preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
KOMPLEKS PLAZA PORTOROŽ
 
 

lokacija: Portorož
površina: 30.000 m2
tip: urbani kompleks
status: idejni
leto projekta: 2017

 
 
Osnovni koncept umestitve v prostor in koncept materialnih obdelav je bil postavljen podlogah, ki smo jih pripravili za namen OPPN. Objekt se postavlja med ulične linije, ki jih nagovarjamo z dinamičnim objektom, ki po eni strani vzpostavlja vogalni poudarek trga, drži zahodno stranico trga in zaključuje ulično zazidalno linijo z zahodne strani – z dolgo napeto linijo se obrača v prostor pred hotelom Palace. Referenco s hotelom Palace potrjuje objekt tudi v višinskem gabaritu – višina je enaka hotelu Palace. Spodnji dve kletni etaži objekta sta namenjeni parkiranju, prva klet je ob delnem parkiranju namenjena večjemu trgovskemu lokalu s spremljajočimi manjšimi lokali, pritličje in mezzanin sta namenjena prodajnim in gostinskim lokalom, zgornje etaže so namenjene hotelskim programom.
Ključni element je ureditev pokrite tržne površine kot dela zunanje tržne površine ob objektu, namenjene uporabi v vseh letnih časih. Hibridna tržna površina je odprta na glavni trg, v zimskih mesecih se kontrolirano zapira s steklenimi oziroma drugimi transparentnimi rolo elementi. Ta površina, orientirana na glavni trg in glavno ulico, je obenem vhodna površina na območje tržnice, okoli katere so organizirani vhodi v prodajne lokale na nivoju prve kleti.

Arhitekturna zasnova ustvarja ambiente, ki naslavljajo javne površine. V arhitekturni zasnovi je jasno poudarjena hibridna tržna površina, ki naslavlja glavni trg. Zgornje etaže definira dinamika obročev, kompozicija spodnjih dveh etaž je na novo poudarjena s praznino tržne površine, ki se odpira in zapira glede na vremenske vplive.
V jedro objekta v zgornjih etažah umeščamo hotelski SPA center, ki ima zagotovljeno dostopnost tudi iz javnih površin objekta. V kolikor bodo to omogočale višinske determinante in površine objekta, se lahko na strehi predvidi bazensko in plažno ureditev.

Oblikovna zasnova: glavni materialni elementi izgleda sledijo zasnovi, ki je bila pripravljena za namen OPPN. Zgornje etaže so determinirane z obroči iz kamnitih obdelav parapetov objekta. Kamniti elementi naj se predvidijo v različnih površinskih teksturah, ki so v prostoru znane (špičeno, žlebljeno, štokano, žgano in krtačeno, rezano, brušeno, polirano) Zasteklitve se v temnejših okvirjih postavlja v drugi plan, močan oblikovni element so predvidene vertikalne žaluzije, ki s horizontalnim gibanjem poudarjajo horizontalno dinamiko arhitekturne kompozicije.
Spodnji – bolj javni fasadi sta predvideni v zasteklitvi večjih formatov s temnimi konstrukcijskimi elementi. Ustrezno pozornost smo namenili usklajenemu označevanju vsebin objekta. Hibridni trg ima na zunanji strani serijo okroglih stebrov, ki podpirajo zgornje etaže. Linija stebrov ob fasadi predstavlja tudi montažno linijo steklenih rolo ali sekcijskih vrat, ki v slabšem vremenu zaprejo tržno površino proti burji, mrazu, dežju…
Talne površine naj bodo v materialih in tonih lokalnega okolja – svetlo bež kamniti ali keramični tlaki, ki naj enovito povezujejo vse elemente objekta. Stropove javnih površin smo predvideli v poslikavah z močnejšimi vzorci, ki naj površino stropov spremenijo v povezovalno informacijo – modro nit, ki tako kot tlak drži skupaj vse sisteme objekta.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023