preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNA HIŠA SGP POMGRAD II
 
 

lokacija: Murska Sobota
površina: 1000 m2
naročnik:
SGP Pomgrad d.d.
tip: poslovni objekt
status: idejni
leto projekta: 2008

 
   
 
Poslovna hiša SGP Pomgrad, leta 2000 zgrajena na severozahodnem vogalu gradbenega kompleksa, prostor nagovarja s kompleksnim izrazom funkcije, konstrukcije in materialov. Povečava programa na lokaciji prinaša potrebo po povečavi fizičnih kapacitet objekta. Proporcijska analiza in dolžine komunikacij nakazujejo optimalno zasnovo z dodatnim objektom na južni strani, ki lahko koristi komunikacijske in sanitarne kapacitete obstoječega objekta. Tako se predvidi kompaktni volumen z etažno površino cca 200 m2, namenjen samo pisarniškemu programu. Glede na monofunkcionalnost novega in močno izraznost obstoječega objekta iščemo izziv v monumentalnem volumnu, ki naj opredeli beton kot material z velikim potencialom razvoja. Kompozicija nakazuje dinamiko razvoja, ki se v svojem izrazu dovolj oddalji od obstoječe stavbe, da lahko govorimo o avtonomni arhitekturi, ta s svojo zadržanostjo in abstraktnostjo ne vstopa v konflikt, ampak prej dialog. Pri tako abstraktni govorici se posebej posvečamo finim proporcem, odličnim finalnim obdelavam in seveda odlični konstrukciji: prednapenjanje v dveh konstrukcijskih smereh omogoča zasnovo brez podpor v notranjosti volumna. Konstrukcija se uredi s skeletom, ki mu na zunanji strani s točkovnimi pritrditvami togost nudi zunanja betonska opna.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023