preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
PARKIRNA HIŠA IN STANOVANJA V PORTOROŽU
 
 

lokacija: Portorož
površina: 33.000 m2
naročnik: Intering holding d.o.o.
tip: mestna infrastruktura, stanovanjski
status: idejni
leto projekta: 2009

 
   
 

Valeta s strmo brežino ob križišču glavne prometnice proti Sečovljam s cesto proti Piranu ponuja izjemen programski in ambientalni potencial. Odlična lega se kaže tako v smislu dostopnosti kakor tudi izrednih pogledov na Piranski zaliv. Ob združenju obeh prednosti se programska shema nakazuje sama. Portorož se po eni strani sooča s problematiko pomanjkanja parkirnih mest, po drugi strani pa za razvoj bivalnih kapacitet ni več neomejene količine razpoložljivih zemljišč. Predlagani projekt naslavlja oboje. V zaledju projekta - v brežino se uredi parkirne kapacitete, prednja stran z izrednimi vedutami se sama ponuja za ureditev kvalitetnih stanovanjskih programov. Ob vhodu v objekt s spodnje strani se uredi tržna površina z javnim programom. V objektu se zagotovi 506 parkirnih mest in 63 bivalnih enot z zaprtimi površinami 80 m2 in 16 m2 lož.
Pred linijo garažnega krila postavimo linijo stanovanj s serijo klinastih tlorisov, ki z zamikom posameznih etaž ustvarjajo igro polnega in praznega volumna, kar z nastavki močnejše ozelenitve fasade zliva objekt s krajino. Kompozicija črpa navdih v dveh zgodovinskih vzorcih - bivanju v izsekani skali in v visečih vrtovih. S tem je zagotovljen visok nivo intime in kljub temu ohranjene odlične vedute na Piranski zaliv.

 
Objavljeno v: Architecture File (2012), Global Architecture Studio (2012)

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024