preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNA HIŠA POŠTA SLOVENIJE
 
 

lokacija: Murska Sobota, Trg Zmage
površina: 3.000 m2
naročnik:
Pošta Slovenije d.d.
tip: poslovni objekt
status: izveden
leto izgradnje: 2001

 
 
Novogradnja in adaptacija objekta Pošte Slovenije na Trgu Zmage v Murski Soboti je zaključila ciklus, v okviru katerega smo pripravili projekte še za ureditev Mestne tržnice, Poslovnega centra MS in urbanih ambientov med njimi. Investicija Pošte Slovenije je v kompleksu kvantitativno najmanjša urbana poteza, vendar kvalitativno tako funkcionalno kot formalno močno presega svoj fizični obseg. V okviru novogradnje in adaptacije obstoječe Pošte smo Pošti zagotovili varno in prostorsko primerno manipulacijo dostave pošiljk z vsemi vozili, prostorsko in funkcionalno ločili poti in površine Pošte in Telekoma, uredili novo poštno poslovalnico in z novogradnjo Pošti zagotovili dodatne poslovne prostore. Novogradnja tlorisnih mer 10 x 14 m je vpeta med sosednja objekta in ob vertikalnem jedru nima nobene vmesne konstrukcije. V pritličju poštna poslovalnica združuje novogradnjo in obstoječ objekt, v štirih etažah novogradnje so urejene pisarne. Novogradnja predstavlja plombo med objektoma iz šestdesetih let z izrazito trdo vertikalno členitvijo. Fasado, vkleščeno med dva toga sistema, oblikujemo kot lebdenje horizontalnih stekel rahlega odklona v tonu. Stekla "šivajo" sosednja objekta in v objekt vnašajo vseprisotno horizontalnost Trga Zmage, mesta, ravnice.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024
Fotografije Miran Kambič in Studio Kalamar