preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
URBANISTIČNA ZASNOVA IN OSKRBOVANA STANOVANJA RADENCI
 
 

lokacija: Radenci
površina: 9.700 m2
tip: urbani kompleks, stanovanja za starejše
status: idejni
leto projekta: 2020

 
   
 

Kompleks oskrbovanih stanovanj na zemljišču v lasti Občine Radenci umeščamo v sklopu nove urbanistične zasnove območja južno od železniške proge, kjer v navezavi na obstoječe namestitvene kapacitete za različne starostne skupine nastaja nova zgostitev bivalnih površin s kvalitetno navezavo na obstoječe urbane in turistične kvalitete Radencev.
Kompleks urejamo v treh objektih, ki ležijo na skupni kletni etaži. Usmeritev objektov omogoča optimalne svetlobne pogoje, sočasno pa se lepo navezuje na obstoječe geometrije okoliških urbanih sistemov. V okviru celostne ureditve gre za objekte S6, S7 in S8. Zadnji – objekt S8 se navezuje na novo tržno površino, ki se navezuje na kulturni program in preko proge tudi nivojsko z objektom občine, ter potem direktno na zdraviliški kompleks z mestnim parkom. Proti jugu se kompleks direktno navezuje na lepe krajinske ureditve ob Boračevskem potoku s cerkvijo. V objektu S8 se predvidijo javne oz. skupne vsebine kompleksa, ki ustvarjajo bistveno dodano vrednost. Vsi ti programi so na voljo stanovalcem, sočasno so pa odprti navzven in s tem pride do lepega mešanja internega in javnega, stanovalci se počutijo kot del urbanega utripa. Objekti stojijo na konstrukcijski bazi kleti, kjer je urejeno parkiranje, shrambe, tehnika… Trije objekti z etažnostjo štiri nadzemne etaže so primerno razmaknjeni, da je omogočena optimalna osvetljenost in optimalen konstakt z naravo. V prvem nadstropju so objekti povezani s stekleno pasažo, ki vsem stanovalcem omogoča dostop do skupnih in javnih programov v objekti S8.

 

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024