preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNI OBJEKT SIJ
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 1.900 m2
naročnik: SIJ Slovenska industrija jekla d.d.
tip: poslovni
status: izveden
leto izgradnje: 2013

 
 
 

SIJ je podjetje, ki združuje večino slovenske jeklarske industrije. Sedež ima na lokaciji nekdanje tovarne vijakov v Ljubljani. Originalna upravna stavba je bila zgrajena leta 1955, deset let kasneje je sledila dograditev, upravna stavba se je v skupni dolžini 80 držala proizvodnega objekta. Oba objekta sta imela izrazito strukturalno zasnovo, fasadni sistem armiranobetonskih stebrov je dajal ritem fasadi, horizontalne konstrukcije so bile kompleksne predalčne konstrukcije. Očitno je bilo, da so v času gradnje zaradi slabih temeljnih tal dajali poudarek nižanju skupne obtežbe, s tem so tudi nižali stroške konstrukcije v časih, ko je bil cement redka dobrina. Po analizi potresne varnosti se je pokazalo, da potresna sanacija starejšega dela objekta ni smiselna, za to smo predlagali investitorju, da se zgradi nadomestna stavba, konstrukcijo novejšega dela stavbe smo sanirali s karbonskimi ojačitvami. Nastala je kompozicija dveh volumnov - prenovljenega in novogradnje, s katero smo odkrito pokazali razliko v kompozicijskih orodjih obeh časov. Obstoječo stavbo smo konstrukcijsko in gradbenofizikalno prenovili tako, da je ohranila strukturalni izraz značilen za 60-ta leta prejšnejga stoletja. Novo stavbo smo funkcionalno in geometrijsko konstrukcijsko postavili s podobnimi principi kot prejšnjo stavbo, vendar smo se odločili za uporabo sovprežne konstrukcije - vertikalni konstrukcijski sistem fasade smo predvideli iz okroglih debelostenskih cevi (ena od jeklarn je izdelovala topovske cevi za tanke T 80), horizontalni konstrukcijski sistemi in zaledno potresno jedro je armiranobetonska konstrukcija. Cel objekt je konstrukcijsko predviden v rastru 1,40m, instalacije pa urejene v dvojnem podu tako, da je možno s predelnimi stenami ustvarjati nove prostore brez kakršnih koli intervencij v instalacijske sisteme ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in osvetlitve. Ker ima objekt samo vzhodno expozicijo, smo s 30% potiskom v beli barvi zunanjega stekla na zunanji strani dvojne prezračevane fasade zagotovili prijetno difuzno delovno svetlobo, istočasno pa zmanjšali vnos toplotne energije v objekt. S tem prijemom smo zmanjšali refleksnost steklenega volumna, ga zmehčali in s tem ustvarili primeren kontrapunkt ostrejšemu strukturalnemu izrazu prenovljega dela objekta. Med obema objektoma je poudarjena vhodna kompozicija nadstreška, ki smo jo predvideli kot gladek refleksen nosilec logotipa podjetja, ki kot tak lepo dilatira različni kompoziciji obeh volumnov.


projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023
Fotografije Miran Kambič