preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
PROJEKT SLAVNIK
 
 

lokacija: Koper
površina: 21.000 m2
tip: urbani kompleks
status: idejni
leto projekta: 2013

 
     
Lokacija PROJEKTA SLAVNIK je ob obali na južni strani od starega mestnega jedra Koper. Določata jo dve osi: ena je smer po novi promenadi do mestnega središča, druga se usmeri proti zahodu ob obali proti Izoli. Na južni strani se teren dviguje v Semedelo, ki je gosto poseljeno območje. Lokacija projekt postavlja v naravno gravitacijsko jedro Semedele ter tako spontano nakazujejo razvoj centralnih programov, pomembnih za Semedelo in tudi za Koper kot celoto. S tem projekt zbere urbano energijo Semedele in jo tudi spontano prevede v komunikacijo s historičnim jedrom Kopra. To nakazuje nekoč glavna os napajanja, danes pomenu dostojno urejena mestna promenada. Ustvari se mentalna vez centra z zaledjem, starega z novim.
Z mostom preko cestnih ureditev se ustvarja novo varno in atraktivno povezavo območja Semedele s Promenado in direktno proti centru mesta. Usmerjen je v podaljšku nove promenade in preskoči tudi ustje mandrača Badaševice. Tam se s prostornim stopniščem spusti na nivo promenade, ob stopnišču se uredi tudi tekoči pločnik, ki omogoči komunikacijo tudi staršem z otroškimi vozički in kolesarjem. Osrednji motiv ureditve je novi trg, ki se odpira navzgor proti Semedeli in usmerja gibanje naravno navzdol, proti morju in mestu. Trg postane središče srečevanja Semedelčanov, nosilec ponovno najdene identitete južnega koprskega zaledja. Tlak in arkade iz svetlega istrskega kamna dajo ambientu nezgrešljiv mediteranski nadih, bogata robna ozelenitev daje trgu varnost pred burjo in senco poleti. Sredi trga se uredi fontana, ki doda ambientu svežino in prijetno zvočno kuliso. V Severozahodnem izteku urejamo v arkadni hodnik obvito parkovno površino, ki je kot zeleni balkon orientirana proti morju. Iz nivoja parka vodi stopnišče proti trgu pred cerkvico.
Trg obkrožata dva nova objekta, ki se s parternim programom naslanjata na lokalno ekonomijo - prostor naj postane okno novega zavedanja pridelave in predelave kvalitetne hrane, utrjevanja obstoječih in porajanja novih blagovnih znamk. Zahodni objekt kot podaljšek obstoječega vrtca skupaj z arkadami podpira zahodno stranico Trga in obenem deli interni varni vrt otroškega vrtca od javnega dogajanja na trgu. V pritličju se uredi 7 novih igralnic vrtca, na tržni strani javni storitveni in trgovski program, v dveh nadstropnih etažah si najdejo prostor inkubator novih podjetij, dnevni center za starejše, zdravstveni in kulturni programi. Vzhodno stran trga določa višji objekt, ki ima na nivoju pritličja prostorne arkade, za katerimi se uredi trgovske in storitvene programe. Na južni strani, ob vhodu na trg, urejamo novo ložo - prostor srečevanja oz. neke vrste urbano dnevno sobo. Arkade stopajo v ospredje, višji objekt se umika v ozadje in se terasno dviga do 14. etaže, v katerih se predvidi nastanitvene kapacitete z možnostjo različnih vsebin.
V spodnji etaži z dostopom s ceste na Markovec je predviden živilski market ter ekološka/bio tržnica, ter manjši trgovski in gostinski lokali. Iz spodnje tržne površine vodijo prostorne stopnice na zgornji trg. V zaledju spodnje etaže je v dveh nivojih organizirano parkiranje, ki. glede na odlično dostopnost s cestnega omrežja lahko postane tudi iztočnica za sprehajanje na promenado in proti staremu mestu.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024