preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
STANOVANJA SLOVENČEVA V LJUBLJANI
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 17.600 m2
naročnik: SCT d.d.
tip: stanovanjski
status: idejni
leto projekta: 2008

 
 

Projekt je nastal v "zadnjem optimističnem" letu 2008, ko smo po naročilu SCT d.d. pripravili preveritev učinkovitejše rabe lokacije sedanje poslovne stavbe SCT na Slovenčevi ulici v Ljubljani. Obstoječ poslovni objekt se podre, na lokacijo se postavi horizontalno/vertikalno zgibanko stanovanjskega objekta z obsežno parkovno ureditvijo. Objekt s členitvami in obdelavo površin negira tektoniko - ozelenjena streha postane ozelenjena fasada, vertikalne členitve horizontalnega krila postanejo horizontalne členitve stolpa. Kapaciteta kompleksa je 120 stanovanj in 250 parkirnih mest. Zasnova je bila upoštevana in vnesena v OPN MOL.

 

 

 


 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024