preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
LETALIŠKI TERMINAL TIVAT
 
 

lokacija: Tivat, Črna Gora
površina: 1.600 m2
tip: javni
status: idejni
leto projekta: 2013

 
 
 

Naročnik, multinacionalno podjetje za distribucijo blaga namenjenega brezcarinskim trgovinam, nas je povabilo, da pripravimo idejno zasnovo razširitve letališča v Tivatu v Črni Gori. Letališče Tivat je za časa Jugoslavije funkcioniralo kot vojaško letališče, znano po izrednolepi sceneriji ob doletu na progo, ki se na eni strani začne praktično v morju, na drugi strani se konča ob vznožju visokih gora. Konec devetdesetih let je črnogorska riviera začela pridobivati na pomenu, saj so se zanjo v visokem porastu začeli zanimati ruski turisti, ki jim je režim brez vizumov slovanske oin pretežno pravoslavne dežele predstavljal enega lažjih dostopov do Mediterana. Z namenom omogočiti čim hitrejši dostop turistom do riviere, so na letališču v Tivatu zgradili potniški terminal, ki pa je spričo velikega porasta števila potnikov že v nekaj letih postal premajhen, z njim pa tudi brezcarinska trgovina. Naročnik se je odločil predlagati upravi črnogorskih letališč, da s cca 10.000.000 € sam investira v razširitev letališke zgradbe, v okviru katere bi se uredila brezcarinska trgovina v obsegu cca 500 m2. Pokazalo se je namreč, da je obseg prodaje na ruskega potnika toliko visok, da trgovina v omenjenem obsegu lahko generira pokritje investicije. Obstoječo stavbo terminala smo uporabili kot prihodni terminal ter za check in halo odhodov. V začetku nove stavbe se uredi varnostno kontrolo, v nadaljevanju brezcarinsko prodajalno in potem prehod v odhodno halo zu odhodnimi "gate-i".
Tlorisna kompozicija sledi dinamizmu letenja, dinamična trikotna stavba se odpira proti morski strani. Objekt je predviden z racionalno višino do 8 metrov, nad katero urejamo senčila v vizualno močnejših pasovih, ki z velikimi previsi ustvarjajo vtis lahkotnosti. Namen senčil je kompletno zasenčenje cele stavbe, kar bistveno zmanjša porabo energije za hlajenje v poletnih mesecih, ko se na letališču opravi največji del letnega prometa. Na strehi so predvideni ventilacijski stolpi, ki v kompozicijo vnašajo elemente naravnega zračenja po sistemu razlike tlaka zaradi razlike višine. Naravni vlek bistveno zmanjša porabo energije za klimatizacijo. Stolpi na strehi oblikujejo dinamično "pokrajino", kot odzven naravnega reliefa okolice letališča. Kompozicija letališča omogoča, da se novo povečanje terminala v zimskih mesecih, ko obseg prometa močno pade zapre, vse funkcije letališča se opravljajo v obstoječem delu stavbe. S tem postane letališče s stališča obratovalnih stroškov dodatno vzdržno in s tem tudi uspešno. Progresiven pristop naročnika je bil v okolju sprva sprejet pozitivno, saj bi tako okolje v roku dveh let pridobilo nujno potreben infrastrukturni objekt. Po "obdelavi" projekta v vseh državnih strukturah so se le-te odločile, da gredo v klasičen tenderski način pridobitve projekta in v nadaljevanju izvajalcev objekta. Po naši oceni bo po tem postopku terminal dograjen v 6 letih.

 

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024