preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
URBANE MISLI
 
 

lokacija: Murska Sobota
površina: 26.400 m2
tip: urbanizem
status: idejni
leto projekta: 2003

 
Murska Sobota v zadnjih letih doživlja razmah urbanih aktivnosti tudi na investicijskem področju. Po desetletjih mrtvila, ko v javno infrastrukturo in podobo mesta ni bilo vlagano skoraj ali celo čisto nič, se je leta 1995 sprožil ciklus, ki spreminja podobo in način funkcioniranja mesta. Prvo jedro prenove so bile zazidave okrog tržnice - Poslovni Center, Tržnica in nova Pošta. Drugo jedro se je organiziralo okrog katoliške cerkve in ob Gregorčičevi ulici. Izdelan je bil nov zazidalni načrt za samo jedro mesta, novo podobo dobiva ulica Štefana Kovača, izdelani so bili predlogi funkcioniranja prometa v centru mesta.
Na kakšen način naj mesto reagira na izzive sedanjosti ? V Soboti se na več segmentih ti procesi že odvijajo. Zaznana je potreba po obvoznici, izkristalizirala so se tri polja nakupovalnih in proizvodnih programov na obrobju mesta in v centru je bilo na več področjih narejenega veliko. Mi smo poskušali zaznati točke v mestu, kjer obstajajo napetosti, ki jih je možno z urbanimi rezi spremeniti v pozitivne generatorje razvoja.
 
 
KOMPLEKS URBANI CENTER
 
 
lokacija: Murska Sobota
površina: 16.300 m2
leto projekta: 2003
 
   
 
Gradnja Urbanega centra med Slomškovo in Zvezno ulico zaključuje urbano potezo na vzhodni strani Kocljeve ulice, kjer v zadnjih letih s serijo novogradenj nastaja serija mestotvornih programov, ki utrjujejo težišče centra mesta med Ulico Štefana Kovača, Slovensko, Slomškovo in Kocljevo ulico. Sodoben Urbani center s kvalitetno trgovsko, gostinsko in zabaviščno ponudbo ter zagotovljenimi parkirnimi prostori v samem centru mesta bo deloval kot dopolnitev ali morda celo protiutež trgovskim programom na obrobju mesta. Zadržati kupce - meščane v centru mesta je v zadnjih letih problematika večine slovenskih mest. Edina pot, ki zagotavlja preživetje centra mesta, je višanje kvalitete ponudbe.
Prometna zasnova: Ob snovanju smo povzeli zakonitosti zazidalnega načrta. V petih nivojih parkiranja od pritličja do strešne plošče urejamo 317 parkirnih mest za osebna vozila. Parkirna hiša zadosti praktično vsem parkirnim potrebam centra mesta, ki v sedanjem stanju povzročajo zaparkiranost prenekaterega prostora, ki temu ni namenjen. Zvezna ulica bo postala peščeva površina, na njej se promet razen intervencije ne vrši.
 
KOMPLEKS CVETKOVA
 
 
lokacija: Murska Sobota
površina: 4.700 m2
leto projekta: 2003
 
 
 
Razsežen prostor determinirajo raznotere geometrije okoliških zazidav, ravno tako raznolika je programska shema okolice. Proti zahodu se nahajajo dvorišča objektov ob Slovenski, na jugu sta objekta policije in zavoda za zaposlovanje, na vzhodu je vrtec in nekaj enodružinskih hiš, na severu novi poslovno trgovsko stanovanjski objekt. Prostor artikuliramo v dveh programskih sklopih. Ob Cvetkovi ulici vpeljujemo program glasbene šole, ki si v Soboti že dolgo išče uresničitve. Glasbena šola kot pomemben javni program bo vnesla prepotrebno svežino v potezo Cvetkove ulice, ki povezuje prostora Slovenske in Lendavske. Gre za reprezentančen program, ki lahko predstavlja iniciacijo javnega življenja. V ozadju v bogatih vrtnih ureditvah urejamo dva vila bloka, ki nudita izredno kvaliteto bivanja v centru, a vseeno odmaknjeno v miru. Za dobro funkcioniranje tega dela mesta je potrebno prometno povezati prostor Cvetkove in prostor ulice Arhitekta Novaka. Zametek izvedeni-desna že obstaja, potrebno ga je le primerno urediti z enosmerno cesto s smerjo prometa iz Cvetkove proti ulici Arhitekta Novaka.
 
KOMPLEKS GREGORČIČEVA
 
 
lokacija: Murska Sobota
površina: 3.300 m2
leto projekta: 2003
 
   
 
Prostor v sedanjem stanju funkcionira kot nekakšna vrzel, ki je bila pozabljena pri ostalih ureditvah. Gregorčičeva ulica kot nosilka močnega prometa in fluktuacije ljudi, obenem pa v neposredni bližini centra mesta, je preveč atraktivna, da bi vrzeli obstajale dolgo časa. Prostor nekdanje pekarne in kasneje galenskega laboratorija sega od Gregorčičeve ulice do dvorišča poslovno stanovanjskega objekta ob Cvetkovi ulici in nakazuje možnost izvedeni-desna obeh sistemov. V prostor umeščamo stanovanjski objekt, ki na strani Gregorčičeve drži ulično linijo. Ob tej liniji v pritličju urejamo javne programe, ki naj plemenitijo ulični prostor, medtem ko na južni strani, ki poteka pravokotno na Gregorčičevo, urejamo stanovanja do pritličja. Stanovanjski objekt je zasnovan tako, da ima možnost izkazovati dinamiko in fleksibilnost zasnove. Izredno enostavna konstrukcijska zasnova prečnih betonskih sten nam omogoča nenosilno fasado na južni strani objektov, kar zagotavlja fleksibilnost ureditev praktično do trenutka izvedbe. Trijei fasadni moduli omogočajo ureditve lož, zaprtih lož ali ureditve z večjimi prostori brez lož, kar z načelom izbire oblikuje dinamično fasado s spreminjajočimi ritmi odprtin.
 
KOMPLEKS KOLODVOR
 
 
lokacija: Murska Sobota
površina: 2.100 m2
leto projekta: 2003
 
   
 
Rešitev prostora okrog obstoječega kolodvora je povezana z rešitvami okrog urbanega centra. Po drugi strani Slomškova poleg vedno gostejšega osebnega prometa vedno težje prenaša še avtobusni promet, je predolga in povezana s preveč potencialnimi točkami zastojev. Sočasno ugotavljamo, da mesto nujno potrebuje zmogljivo parkirno hišo, za katero pa razen prostora ob Urbanem centru drugih primernih lokacij ni. Z ureditvijo prostora okrog kolodvora tako dosežemo dva pozitivna učinka za funkcioniranje mesta. V centru zagotovimo potrebna parkirna mesta, avtobusni promet pa umestimo skupaj z železniško postajo v skupno potniško postajo, ki je enostavno dostopna s sistema vpadnic in obvoznih cest Murske Sobote. Prostorni nadstrešeni trg ima s strani proti Partizanski šest pokritih peronov, na strani proti cerkvi pa dva perona primestnega prometa. Avtobusi se vrtijo enosmerno v desnem krogu, tako da so vrata avtobusa vedno na strani proti trgu. Novo poslopje postaje z dimenzijo in orientacijo fasade nakazuje že v avstroogrski monarhiji vzpostavljen arhetip železniške postaje v mestu. Postaja z močno a dinamično čelno fasado obvladuje obsežen trg pred njo, ki je v shemi nov, a potreben in kvaliteten element.
 

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023