preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNA HIŠA ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 5.000 m2
naročnik: Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
/vabljeni natečaj/

tip: poslovni objekt
status: idejni
leto natečaja: 2001

 
   
 
Objekt v enotnem volumnu združuje štiri laboratorije, ki se med seboj razlikujejo po funkciji, velikosti ter stopnji varovanja. Organiziramo jih kot ločene celote s samostojnimi komunikacijami znotraj enotnega volumna: dinamika zavitega traku komunicira z okoljem na nivoju izčiščenega prostora, funkcionira kot paviljon v zelenju, kot element negativnega prostora. Objekt zadosti zahtevam organigrama z asimetrično linearno zasnovo sosledja prostorov zelo različnih velikosti: na zunanjo stran so orientirani večji, primarni, prostori globine 5.6m, na notranjo pa manjši, sekundarni, globine 4.0 m. Trak vzdolžno deli osrednja nosilna os, fasadno konstrukcijo pa sestavlja zunanja jeklena rešetka s horizontalnimi profili v višini AB plošč (sovprežno vpetje) in vertikalnimi profili v ritmu funkcionalnih delitev. Fasadna opna poteka kontinuirano, 15 cm za ravnino konstrukcije. Tipologija objekta izkazuje vsebino, trak ustvarja notranji svet in tvori jasne idiome vhoda ter osrednje avle.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
objave
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2024